Anders Lycksäter

Anders Lycksäter

Affärsplan, affärsstrategi och affärsutveckling

anders.lycksater@celavi.se

070-2686411

Celavi Verksamhetsutveckling AB

www.celavi.se

1. Beskriv vilket eller vilka hållbarhetsperspektiv du bidrar med i din rådgivning
Att hjälpa företagen belysa en utveckling som möter dagens behov utan att kompromissa med framtida generationers förmåga att tillgodose deras behov. Dessa byggger på tre områden. Ekonomiskt, socialt och miljömässigt ansvar.

2. Vilken spetskompetens har du?
Jag arbetar huvudsakligen med att hjälpa företag att skapa affärsplaner, och att ta dessa till handlingsplaner med konkreta aktiviteter/förslag för att nå önskade mål.

3. Vilken typ av frågor kan företagaren bolla med dig?
Alltifrån vision, affärsidé, affärsplaner, affärsmodeller, handlingsplaner och aktiviteter för genomförande till målstyrning och finansieringsfrågor.

4. Vad kan företagaren förvänta sig vid ett möte med dig?
Lång erfarenhet från egen arbetslivserfarenhet samt som coach med många genomförda uppdrag inom affärsutveckling. Stor förståelse för SME-bolagens utmaningar och möjligheter.

5. Hur önskar du att företagaren förbereder sig inför mötet med dig?
Jag ser gärna att företagaren har en eller flera konkreta frågeställningar som han eller hon vill diskutera. Det blir på så sätt lättare att snabbt komma in på de områden som företagaren vill ha hjälp och rådgivning på.

6. Beskriv dina styrkor som rådgivare
Jag har en bred erfarenhet av att arbeta med SME-bolag.Genom detta har jag skaffat mig en stor förståelse för de frågeställningar som dessa har. Jag kan snabbt sätta mig in i deras situation och ge råd och förslag.

Presenteras av:

I samarbete med: