Anna Wilhelmsson

Anna Wilhelmsson

Marknadsföring och sälj

anna@fotograferna-mariaanna.se

070-6318300

Fotograf Anna Wilhelmsson AB

www.annawilhelmsson.se

1. Beskriv vilket eller vilka hållbarhetsperspektiv du bidrar med i din rådgivning
Att hjälpa företag att få en långsiktig och attraktiv marknadsföring där företaget presenteras på ett proffsigt och konkurrenskraftigt sätt.

2. Vilken spetskompetens har du?
Fotografering & marknadsföring med bilder. Att de bilder man har i sin verksamhet och på webben ger den rätta känslan för både företagaren, personalen, produkterna & verksamheten. Att stärka varumärket med bra bilder.

3. Vilken typ av frågor kan företagaren bolla med dig?
Hur kan jag med bilder få en bättre webbsida? Vilken typ av bilder skulle visa och representera mig & mitt företag på ett bra sätt? Hur kan jag spegla mitt företag med rätt känsla i bilder?

4. Vad kan företagaren förvänta sig vid ett möte med dig?
Att jag bidrar med mina kunskaper och ideer utifrån de utmaningar som företagaren står inför. Både saker som jag skulle kunna hjälpa till med men även vad man själv kan göra för att få det resultat som man önskar.

5. Hur önskar du att företagaren förbereder sig inför mötet med dig?
Att man kollat igenom lite vilka behov som finns och vilka utmaningar man står inför. Tillsammans hittar vi sedan rätt väg att gå.

6. Beskriv dina styrkor som rådgivare
Jag har lång erfarenhet som fotograf & tycker forfarande att det är fantastiskt roligt! Det gör att jag både har kunskap och kreativitet. Jag går alltid in med 100% engagemang och nöjer mig inte med något mindre än nöjd kund!Min passion är möten med människor och att tillsammans skapa något kreativt. Att lyssna in och förstå önskemål och behov.

Presenteras av:

I samarbete med: