Björn Salomonsson

Björn Salomonsson

Marknadsföring och sälj

bjorn@retailbjornen.se

0730-788660

Retailbjörnen AB

www.retailbjornen.se/

1. Beskriv vilket eller vilka hållbarhetsperspektiv du bidrar med i din rådgivning
#5 Jämställdhet (tränar organisationer att inspireras av mångfald) #12 hållbar konsumtion och produktion (tränar organisationer i säljportföljens mix att vara hållbar)

2. Vilken spetskompetens har du?
Säljstrategi. B2B samt B2C.

3. Vilken typ av frågor kan företagaren bolla med dig?
Säljprocesser, instore marketing, värdskap, kundrelationer.

4. Vad kan företagaren förvänta sig vid ett möte med dig?
Operativa diskussioner, konkreta verktyg i deras verksamhet.

5. Hur önskar du att företagaren förbereder sig inför mötet med dig?
Beskriver sin verksamhet, sin utmaning samt möjlighet med säljstrategin.

6. Beskriv dina styrkor som rådgivare
Inlyssnande, coachande. Ger praktiska råd.

Presenteras av:

I samarbete med: