Camilla Olsson

Camilla Olsson

Produkt/tjänsteutveckling och import/export

camilla@visionskraft.se

070-5838280

Visionskraft

www.visionskraft.se

1. Beskriv vilket eller vilka hållbarhetsperspektiv du bidrar med i din rådgivning
Genom att förmedla att ett effektivt hållbarhetsarbete och klokhet hänger ihop och att ger lönsamhet i längden.

2. Vilken spetskompetens har du?
Kunskap och erfarenheter om processer som leder till utveckling för företagaren och företaget, tex försäljning, markandsföring import och export.

3. Vilken typ av frågor kan företagaren bolla med dig?
Sin och företagets eller produkters utveckling och/eller rutiner inom företagarens försäljningsprocesser nationellt eller internationellt.

4. Vad kan företagaren förvänta sig vid ett möte med dig?
För mig är det viktigt att de som behöver råd/driver sii företag, är den som styr åt vilket håll och i vilken fart som gäller för att nå mål. Jag kan finnas med som hjälp för att ta fram en färdplan.

5. Hur önskar du att företagaren förbereder sig inför mötet med dig?
Inför första mötet behövs inte så mycket förberedelser, därefter önskar jag att företagaren håller sin del av det vi lägger upp i planen.

6. Beskriv dina styrkor som rådgivare
Jag har många års erfarenhet från olika typer av företag och tjänster i nationella och internationella sammanhang. Min erfarenhet gör att jag kan hjälpa företagaren navigera i just sin process. Jag brinner för utveckling.

Presenteras av:

I samarbete med: