Catrin Myhrman

Catrin Myhrman

Marknadsföring och sälj

catrin.myhrman@tornetinnovation.se

0760-248081

Tornet Innovation AB

tornetinnovation.se

1. Beskriv vilket eller vilka hållbarhetsperspektiv du bidrar med i din rådgivning
TORNET Innovation har definierat hur vi kan bidra till ökad hållbarhet med stöd av de globala hållbarhetsmålen. Som marknadsförare och varumärkesexpert bidrar jag till långsiktigt hållbar utveckling utifrån dessa perspektiv.

2. Vilken spetskompetens har du?
Att skapa konkret affärsnytta med hjälp av rätt sälj- och marknadsplanering samt aktiviteter som är direkt kopplade till ditt företags affärsmål, övergripande prioriteringar och KPI:er.

3. Vilken typ av frågor kan företagaren bolla med dig?
Vilka sälj- och marknadsaktiviteter bör vi göra i år, eller kommande år, för att nå våra tillväxtmål? Var börjar vi för att komma igång? Vad får det kosta? Hur vet vi att vi gör rätt marknadsaktiviteter? Vem bör göra dem?

4. Vad kan företagaren förvänta sig vid ett möte med dig?
En förståelse för hur företagets övergripande affär hänger ihop med de marknads- och säljaktiviteter som kan ge störst effekt för önskat resultat - helt enkelt hur en sälj- och marknadsplan kan se ut för högst ROI.

5. Hur önskar du att företagaren förbereder sig inför mötet med dig?
Funderat igenom vad behovet på sälj- och marknadssidan kan vara, vilka affärs- och sälj-/marknadsmål man gärna vill uppnå samt vilka förutsättningar man har att utgå från.

6. Beskriv dina styrkor som rådgivare
Lyhörd, snabbtänkt och med bred erfarenhet inom marknadsfrågor från SME entreprenörsbolag med tillväxtfokus, till globala koncerner i flera olika branscher både B2B och B2C, samt 20 års erfarenhet som rådgivare.

Presenteras av:

I samarbete med: