Christina Pihl

Christina Pihl

Affärsplan, affärsstrategi och affärsutveckling

christina.pihl@esam.se

070-5983484

Esam AB

esam.se

1. Beskriv vilket eller vilka hållbarhetsperspektiv du bidrar med i din rådgivning
Jag bidrar med alla tre hållbarhetsperspektiven inkl olika modeller för hur man ställer om tillhållbart företagande samt till cirkulära affärsmodeller. Min grund är hållbart företagande och jag väver in frågorna i befintliga.

2. Vilken spetskompetens har du?
Affärsstrategi och affärsutveckling, Cirkulär affärutveckling

3. Vilken typ av frågor kan företagaren bolla med dig?
Strategiska och affärsutvecklande frågor inom de flesta branscher (ej finans) samt utmaningar inom hållbart företagande.

4. Vad kan företagaren förvänta sig vid ett möte med dig?
Energi, kompetens, engagemang och kritiska frågor. Ett ömsesidigt utbyte av lärande där företaget är expert på sitt och jag bidrar med min expertis. Vi gör detta tillsammans.

5. Hur önskar du att företagaren förbereder sig inför mötet med dig?
Att ha tydliga frågeställningar och/eller utmaningar som vi ska gå igenom. Vara förberedd på att vi kan komma att utnyttja fler timmar för att strukturera vårt arbete dvs hemuppgift kan förekomma mellan träffarna.

6. Beskriv dina styrkor som rådgivare
Med en gedigen erfarenhet från rådgivning, både startups o SMF, har jag förmågan att snabbt sätta mig in i företagets olika utmaningarna som finns, komma med förslag på nästa steg samt ta fram en tydlig struktur för arbetet

Presenteras av:

I samarbete med: