Daniel Richardsson

Daniel Richardsson

Organisationsutveckling, personalfrågor och attraktivare arbetsgivare

daniel.richardsson@styrkebaserad.org

073-8181909

Styrkebaserad i Sverige AB

www.styrkebaserad.org

1. Beskriv vilket eller vilka hållbarhetsperspektiv du bidrar med i din rådgivning
Mänsklig social hållbarhet och hur det är kopplat till ekonomisk och miljömässig hållbarhet - att göra framsteg i meningfullt och hållbart värdeskapande som ger lönsamhet: People-Profit-Planet-Purpose.

2. Vilken spetskompetens har du?
Styrkebaserad utveckling av ledare, medarbetar, team och hela organisationer. Kvalitets- och innovationsledning, tjänsteutveckling, designmetodik,hälsofrämjande arbete och välmående samt framtagande av plan för digitalisering.

3. Vilken typ av frågor kan företagaren bolla med dig?
Organisationsutveckling, kvalitetsutveckling, innovationsledning, digitalisering, hälsofrämjande arbete, ledarskaps- och arbetslagsutveckling, styrkebaserad förändringsledning, yrkesstolthet motivation och handlingskraft.

4. Vad kan företagaren förvänta sig vid ett möte med dig?
Ny insikter: om framkomliga vägar framåt; om viktiga interna och externa kundbehov samt en ökade kontakt med företagets och ens personliga och kollegors styrkor - en ny företagsamhet för ökad lönsamhet.

5. Hur önskar du att företagaren förbereder sig inför mötet med dig?
Att reflekterat över företagets närvarande styrkor och drivkrafter; frustrationer och tillkortakommanden samt att ha några vaga idéer om framtida önskvärda lägen - för ökad lönsamhet och hållbart värdeskapande.

6. Beskriv dina styrkor som rådgivare
Nyfiken, inlyssnande med stor förmåga att koppla ihop människor och saker till en värdeskapande helhet för ökad handlingskraft, värdeskapande och lönsamhet.

Presenteras av:

I samarbete med: