Eva Liljeros

Eva Liljeros

Ekonomi, juridik och offentlig upphandling

eva@adeona.se

070-6356815

Adeona Mervärden AB

1. Beskriv vilket eller vilka hållbarhetsperspektiv du bidrar med i din rådgivning
Genom ekonomisk rådgivning om hur hitta alternativ till miljöbelastning.
Genom att hjälpa kunden till en hållbar arbetssituation.

2. Vilken spetskompetens har du?
Ekonomisk rådgivning, bokföring, bokslut, budget och lönehantering.

3. Vilken typ av frågor kan företagaren bolla med dig?
Utforma sin ekonomiska redovisning och styrning, budgetfrågor, tolka
redovisningen, programfrågor avseende redovisning mfl.

4. Vad kan företagaren förvänta sig vid ett möte med dig?
Större trygghet i sitt företagande

5. Hur önskar du att företagaren förbereder sig inför mötet med
dig?
Kommer underfund med frågor och har med tillräckliga underlag.

6. Beskriv dina styrkor som rådgivare
Lyssnande, kan formulera mig så att alla kan förstå.

Presenteras av:

I samarbete med: