Evelina Lundqvist

Evelina Lundqvist

Affärsplan, affärsstrategi och affärsutveckling

evelina@thegoodtribe.com

0708-308322

The Good Tribe AB

www.thegoodtribe.com

1. Beskriv vilket eller vilka hållbarhetsperspektiv du bidrar med i din rådgivning
Bred kompetens inom social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet. Fokus på cirkulär ekonomi, omställning och affärsmodeller samt noll avfall (zero waste). Alla företag kan och bör bidra till en hållbar utveckling.

2. Vilken spetskompetens har du?
Affärsstrategi- och utveckling med inriktning på hållbar utveckling, specifikt cirkulär ekonomi och noll avfallsfrågor (zero waste). Identifiera, skapa och modifiera affärsmodell samt kommunikation, trendspaning och omvärldsanalys.

3. Vilken typ av frågor kan företagaren bolla med dig?
Utveckling av cirkulära strategier och affärsmodeller. Utveckla tjänster och kommunikation samt identifiera och utvärdera social och miljömässig påverkan (impact), CSR etc.

4. Vad kan företagaren förvänta sig vid ett möte med dig?
Lyhördhet för utmaningen samt företagarens situation, gemensam reflektion, fokus på att skapa struktur, processer, lösningar och delmål.

5. Hur önskar du att företagaren förbereder sig inför mötet med dig?
De svarar kort på följande frågor:
- Vilken utmaning/vilket problem behöver du hjälp med?
- Vilken rådgivning eller vilket stöd bedömer du att du behöver för att kunna lösa utmaningen/problemet?
- Vad är ditt mål med rådgivningen?

6. Beskriv dina styrkor som rådgivare
Jag är vill hjälpa dig och ditt företag att lyckas! Jag är lyhörd, ödmjuk, pragmatisk, lösnings- och processorienterad, har ett stort nätverk och ser samband och möjligheter lokalt såväl som globalt. 20+ års erfarenhet som egen företagare i Sverige och internationellt.

Presenteras av:

I samarbete med: