Ewa-Britt Filipsson

Ewa-Britt Filipsson

Marknadsföring och sälj

info@landsbygdscoach.se

070-4574135

Vägla Västgötalandet Landsbygds-coach Turism & Affärsutveckling

landsbygdscoach.business.site

1. Beskriv vilket eller vilka hållbarhetsperspektiv du bidrar med i din rådgivning
Mycket av det som omfattar hållbart företagande och resande i besöksnäring. Styrelsemedlem www.slowtravel.se nyinflyttade i Jämtland familjär i övriga certifieringssystem inom hållbarhet.

2. Vilken spetskompetens har du?
Affärsutveckling, marknadsföring och säljstragei för besöksnäring på landsbygden

3. Vilken typ av frågor kan företagaren bolla med dig?
Affärsutveckling produkt och tjänsteutvecklingsfrågor/affärsplaner och strategier
Marknadsföring, hemsida, sociala kanaler, SEO, Google, Linkedin
Kundorientering och B2B
Hjälp med ansökningshandlingar offentliga upphandling

4. Vad kan företagaren förvänta sig vid ett möte med dig?
En kostnadsfri telefonkontakt med intervju av affärsidén. Vid vårt bokade möte avgör företagare innan vad hen behöver ha stöttning och hjälp med. Snabb återkoppling skriftligt eller per telefon.

5. Hur önskar du att företagaren förbereder sig inför mötet med dig?
Jag träffas på telefon eller digitala möte enligt tidigare överenskommelse

6. Beskriv dina styrkor som rådgivare
Konsultarbetet för Timbanken har gett mig stor kunskap och brett nätverk att relatera till. God lyssnare med snabb återkoppling och många nöjda kunder sedan start 2014 glädjer mig mycket.

Presenteras av:

I samarbete med: