Jessica Granqvist

Jessica Granqvist

Organisationsutveckling, personalfrågor och attraktivare arbetsgivare

yesgranqvist@gmail.com

070-6985915

J Granqvist Coach & Konsult AB

jgranqvist.se

1. Beskriv vilket eller vilka hållbarhetsperspektiv du bidrar med i din rådgivning
Främst ekonomisk och social hållbarhet med fokus på att nyttja och förvalta sina personella resurser på bästa sätt och därmed effektivisera verksamheten men även miljö.

2. Vilken spetskompetens har du?
Ledarskap, medarbetarskap, organisationsutveckling, förändringsarbete, coachande ledarskap, chefscoaching, konflikthantering.

3. Vilken typ av frågor kan företagaren bolla med dig?
Det mesta inom ledarskap och organisationsutveckling, styrning och ledning och personalrelaterade frågor. Exempel: Hur motiverar jag mina medarbetare? Hur genomför jag svåra samtal? Hur skapar jag en hållbar arbetssituation?

4. Vad kan företagaren förvänta sig vid ett möte med dig?
Rådgivning eller ett coachande samtal där jag hjälper dig att hitta dina egna svar på vad du vill, vad som krävs för att komma dit och sedan får det gjort. Du lämnar mötet med motivation, nya insikter och en handlingsplan.

5. Hur önskar du att företagaren förbereder sig inför mötet med dig?
Eftersom det är viktigt att tydliggöra förväntningar på varandra vill jag att du på förhand delger mig vad du vill ha ut av våra samtal. På så vis kan jag förbereda mig och leverera det du efterfrågar.

6. Beskriv dina styrkor som rådgivare
Lösningsfokuserad, jag för samtalet framåt och har fokus på det som är viktigt för företagaren. Jag utmanar, är nyfiken och engagerad med god förmåga att se orsakssamband. Flexibel och prestigelös.

Presenteras av:

I samarbete med: