Jonas Huldt

Jonas Huldt

Affärsplan, affärsstrategi och affärsutveckling

jonas@payoff.se

070-9298823

Payoff AB

www.payoff.se

1. Beskriv vilket eller vilka hållbarhetsperspektiv du bidrar med i din rådgivning
Socialt, ekonomiskt och ekologiskt. Hållbarhet är en strategisk fråga som måste genomsyra all verksamhet i ett företag som vill bli framgångsrikt. Hur bidrar ditt företag till ett hållbart samhälle?

2. Vilken spetskompetens har du?
Verksamhets-/företagsutveckling utifrån lång erfarenhet och strukturerad modell, långvarig chefserfarenhet, certifierad inom CSR för styrelsearbete samt certifierad inom Personal and Professional Leadership.

3. Vilken typ av frågor kan företagaren bolla med dig?
Affärsutveckling, Mål- och resultatstyrning, Ekonomistyrning, Affärsplanearbete.

4. Vad kan företagaren förvänta sig vid ett möte med dig?
Stort intresse för deras verksamhet och vilja att utvecklas, med fokus på strategiska frågor och affärsutveckling.

5. Hur önskar du att företagaren förbereder sig inför mötet med dig?
Kort presentation av sig själv, nuvarande verksamhet, affärsidé samt mål för framtiden. Vilken typ av utmaningar företaget står inför gärna med fokus på vår kompetens, se även Sven Vikberg, Payoff AB.

6. Beskriv dina styrkor som rådgivare
Bred erfarenhet från många branscher. Långvarig chefserfarenhet. Mångårig erfarenhet av konsultativt arbete. Vd för eget företag och därigenom förståelse för företagares situation och vilja att utvecklas.

Presenteras av:

I samarbete med: