Julia Pearson

Julia Pearson

Produkt/tjänsteutveckling och import/export

julia.pearson@hushallningssallskapet.se

070-5251138

Hushållningssällskapet Jämtland

www.hushallningssallskapet.se/z

1. Beskriv vilket eller vilka hållbarhetsperspektiv du bidrar med i din rådgivning
Hos oss på Hushållningssällskapet har hushållning av resurser dvs, hållbarhet en central roll. Hållbarhetsaspekterna är så pass integrerade i varandra att de är alla med i min rådgivning.

2. Vilken spetskompetens har du?
Företagsutveckling, särskilt inom mat och livsmedel. Konkreta startegier och planer, med relevant uppföljning och justerig, samt att sätta dem i en realistisk struktur i förhållande till ditt företagande.

3. Vilken typ av frågor kan företagaren bolla med dig?
Allt kring utveckling av ditt företag: uppstart, håller min idé?, strategier kring företagande, kommunikation och även produkt- och tjänsteutveckling.

4. Vad kan företagaren förvänta sig vid ett möte med dig?
Att jag lyssnar, är ett kreativt bollplank och att vi genom det stakar ut en väg framåt. När du går från mötet ska du vara ett steg närmare din vision eller målbild.

5. Hur önskar du att företagaren förbereder sig inför mötet med dig?
Funderar och formulera ditt behov. Vad vill du ha ut av mötet? Ju mer förberedd du är, desto effektivare nyttjar vi tiden.

6. Beskriv dina styrkor som rådgivare
Jag utgår ifrån vad du som företagare vill, det du vill utveckla. Jag har drivit fler bolag tidigare: startat, drivit och sålt, så jag vet hur det är att sitta i den andra stolen.

Presenteras av:

I samarbete med: