Lena Henriksson

Lena Henriksson

Ekonomi, juridik och offentlig upphandling

lena@henrikssonanalys.se

070-6569844

Henriksson Analys AB

www.henrikssonanalys.se

1. Beskriv vilket eller vilka hållbarhetsperspektiv du bidrar med i din rådgivning
För Henriksson Analys innebär det att agera etiskt, bidra till jämlikhet, främja/skapa goda och hållbara förutsättningar för företag & individer samt ansvarsfullt företagande.

2. Vilken spetskompetens har du?
Offentlig förvaltning, offentlig upphandling, EU-finansierade företagsstöd samt övriga finansieringsalternativ ex.vis stiftelser.

3. Vilken typ av frågor kan företagaren bolla med dig?
Offentlig upphandling, Förvaltningsjuridik (offentlig rätt) samt lämpliga företagsstöd eller andra finansieringsalternativ.

4. Vad kan företagaren förvänta sig vid ett möte med dig?
Professionell vägledning, lyhördhet och engagemang.

5. Hur önskar du att företagaren förbereder sig inför mötet med dig?
Bör inneha viss basinformation vad offentlig upphandling är eller upphandlingsspecifika frågor/anbudsfrågor. Företagsstöd - vad är behovet för att kunna se möjligheterna.

6. Beskriv dina styrkor som rådgivare
Jag är engagerad, van att på ett pedagogiskt sätt förklara och hitta möjligheter, förklara sakfrågor inom offentlig rätt samt skapa de bästa förutsättningarna för företaget eller individen.

Presenteras av:

I samarbete med: