Magnus Öhrnell

Magnus Öhrnell

Produkt/tjänsteutveckling och import/export

magnus@transportexperten.se

070-2110444

Transportexperten i Skandinavien

www.transportexperten.se

1. Beskriv vilket eller vilka hållbarhetsperspektiv du bidrar med i din rådgivning
Genom att sprida kunskap om bästa och mest effektiva logisitk och transportlösningarna.

2. Vilken spetskompetens har du?
Kunskap och erfarenheter om processer som leder till utveckling för företagaren och företaget, inom tex logistik och expoert.

3. Vilken typ av frågor kan företagaren bolla med dig?
Sin och företagets eller produkters utveckling och/eller rutiner inom företagarens försäljningsprocesser nationellt eller internationellt.

4. Vad kan företagaren förvänta sig vid ett möte med dig?
För mig är det viktigt att de som behöver råd/driver sii företag, är den som styr åt vilket håll och i vilken fart som gäller för att nå mål. Jag kan finnas med som hjälp för att ta fram en färdplan.

5. Hur önskar du att företagaren förbereder sig inför mötet med dig?
Inför första mötet behövs inte så mycket förberedelser, därefter önskar jag att företagaren håller sin del av det vi lägger upp i planen.

6. Beskriv dina styrkor som rådgivare
Jag har många års erfarenhet från olika typer av företag och tjänster i nationella och internationella sammanhang. Min erfarenhet gör att jag kan hjälpa företagaren att navigera i just sinprocess. Jag brinner för utveckling.

Presenteras av:

I samarbete med: