Malin Burman

Malin Burman

Organisationsutveckling, personalfrågor och attraktivare arbetsgivare

malin.burman@kriskonsulterna.se

073-0691832

Kriskonsulterna Jämtland AB

www.kriskonsulterna.se

1. Beskriv vilket eller vilka hållbarhetsperspektiv du bidrar med i din rådgivning
Arbetsmiljö är hållbarhet om sin personal! Eftersom jag har lång erfarenhet av arbetsmiljöfrågor kan jag bidra med ett synsätt på arbetsmiljö som friskfaktor, inte bara riskfaktor.

2. Vilken spetskompetens har du?
Att bygga krisberedskap i en organisation och hur man får till ett systematiskt arbetsmiljöarbete på ett effektivt sätt.

3. Vilken typ av frågor kan företagaren bolla med dig?
Frågor om att starta eller utveckla ett arbete inom krishantering eller arbetsmiljö. Man kanske vill göra en riskanalys men vet inte hur, eller att man ska ta fram en arbetsmiljöplan men vet inte vad den ska innehålla.

4. Vad kan företagaren förvänta sig vid ett möte med dig?
Jag är lyhörd och vill gärna lyssna på företagarens utmaning för att kunna anpassa rådgivningen, så man kan förvänta sig att presentera sin utmaning och sin verksamhet.

5. Hur önskar du att företagaren förbereder sig inför mötet med dig?
Gärna genom att fundera igenom vart man är idag (vad finns, vad saknas) och vad man behöver för att komma vidare.

6. Beskriv dina styrkor som rådgivare
Jag är lugn, saklig och tydlig och har förmågan att förklara krångliga saker på ett enkelt sätt.

Presenteras av:

I samarbete med: