Marie Simonsson

Marie Simonsson

Affärsplan, affärsstrategi och affärsutveckling

marie@msimonsson.se

070-6405960

M Simonsson AB

www.msimonsson.se

1. Beskriv vilket eller vilka hållbarhetsperspektiv du bidrar med i din rådgivning
En genomarbetad affärsstrategi med tydliga mål är grunden för ett ekonomiskt och socialt hållbart förtagande. Både för företagaren och företaget. All handledning sker online och ekologiskt hållbart.

2. Vilken spetskompetens har du?
Företagaren får arbeta med de verktyg och metoder som jag arbetat fram under år av företagsledning och praktiskt strategiskt arbete. Till det finns en examen i ledarskap med fördjupad kompetens inom stressminskning.

3. Vilken typ av frågor kan företagaren bolla med dig?
Hur de ska uppnå en fokusering i företagandet. En långsiktighet kräver en genomtänkt struktur för balans mellan arbetsinsats och lönsamhet, liksom mellan privat tid och arbete.

4. Vad kan företagaren förvänta sig vid ett möte med dig?
Företagaren kan förvänta sig praktiska verktyg och metoder i affärsutveckling. De kan också räkna med att jag är absolut öppen i min feedback - särskilt när det gäller rimligheten i målsättningar och affärsstrategi.

5. Hur önskar du att företagaren förbereder sig inför mötet med dig?
Att de tänkt igenom vilka drivkrafter de har. Varför har de valt att bli företagare? Hur vill de utveckla företagandet? Och vad vill de uppnå genom rådgivningen? Jag vill gärna höra historien bakom företaget.

6. Beskriv dina styrkor som rådgivare
Jag tycker om att lyssna till andras företagsresa. Och jag har ett bra och beprövat arbetsmaterial. Jag är själv livsstilsföretagare och brinner för att även andra ska kunna finna balans och ett bra liv som företagare.

Presenteras av:

I samarbete med: