Marlene Gustafsson

Marlene Gustafsson

Organisationsutveckling, personalfrågor och attraktivare arbetsgivare

marlene@manskligamotenare.se

070-3070719

Mänskliga Möten

www.manskligamotenare.se

1. Beskriv vilket eller vilka hållbarhetsperspektiv du bidrar med i din rådgivning
Personal som mår bra skapar ett hållbart företag där fokus ligger på tjänst eller produkt och inte på konflikter och motsättningar.

2. Vilken spetskompetens har du?
Pedagog och beteendevetare med fokus på utbildning inom människans växande och livsvillkor samt samtalsstöd. Utbildning i handledning vid Jönköpings Universitetet. Arbetsmiljöfrågor, Oranisatorisk och Social arbetsmiljö.

3. Vilken typ av frågor kan företagaren bolla med dig?
Samtliga frågor om problem som kan uppstå i de mänskliga mötena på arbetsplatsen.

4. Vad kan företagaren förvänta sig vid ett möte med dig?
Ett gott bemötande, god handledning och frågor som skapar struktur och vägar framåt.

5. Hur önskar du att företagaren förbereder sig inför mötet med dig?
Att personen tänker igenom vilken utmaning som den står inför ordentligt.

6. Beskriv dina styrkor som rådgivare
Inlyssnande, viktiga öppna frågor som hjälper personen framåt i sitt egna tänkande och ett professionellt bemötande.

Presenteras av:

I samarbete med: