Martin Johansson

Martin Johansson

Ekonomi, juridik och offentlig upphandling

martino.johansson82@gmail.com

070-2116235

KKRR AB

1. Beskriv vilket eller vilka hållbarhetsperspektiv du bidrar med i din rådgivning
Försöker se saker ur ett holistiskt perspektiv och därmed är hållbarhet enormt viktigt.

2. Vilken spetskompetens har du?
Lyhörd och analytisk och lång erfarenhet av komplexa frågor.

3. Vilken typ av frågor kan företagaren bolla med dig?
Ekonomi, finansering, marknadsföring, sälj och affärsplan.

4. Vad kan företagaren förvänta sig vid ett möte med dig?
Bli lyssnad på, en möjlighet att konkretisera och sätta in tankar, planer och ideér i en verklighet.

5. Hur önskar du att företagaren förbereder sig inför mötet med dig?
Att kunna beskriva tankar, idéer och affärsplan för att kunna diskutera möjligheter och rådgivning.

6. Beskriv dina styrkor som rådgivare
Lyhörd, duktig att konkretisera och sätta in teoretiska modeller/tankar i verkligheten och stort kontaktnätverk.

Presenteras av:

I samarbete med: