Mia Lindgren

Mia Lindgren

Affärsplan, affärsstrategi och affärsutveckling

mia@mialindgren.se

073-1827127

Brighter business

www.brighterbusiness.se

1. Beskriv vilket eller vilka hållbarhetsperspektiv du bidrar med i din rådgivning
Jag fokuserar både på ekonomisk och miljömässig hållbarhet för att ditt
företag ska kunna verka i detta samhälle, men lika viktigt är hållbarhet
hos dig som företagare: hur du skapar arbetsstrukturer för att hålla över
tid.

2. Vilken spetskompetens har du?
Kulturföretagande, kulturekonomi och cirkulära affärsmodeller.

3. Vilken typ av frågor kan företagaren bolla med dig?
Du kan prata om att starta eller utveckla kulturföretag. Det kan handla om affärsmodell,
försäljning, kommunikation, prissättning, digitalisering och arbetsstruktur.

4. Vad kan företagaren förvänta sig vid ett möte med dig?
Vid ett första möte går vi igenom vad dina utmaningar är och gör en plan för hur vi ska
jobba med dessa, om vi ska träffas flera gånger så kan jag agera både bollplank och
deadline. Våra möten sker digitalt.

5. Hur önskar du att företagaren förbereder sig inför mötet med dig?
Maila gärna en kortfattad beskrivning av dina behov och utmaningar.

6. Beskriv dina styrkor som rådgivare
Det viktiga för mig är att sätta mig in i ditt företagande och dina utmaningar för att kunna
balansera rollerna som rådgivare och coach. Jag är både lyhörd och utmanar dig och jag
är alltid på din sida.

Presenteras av:

I samarbete med: