Nicklas Berglin

Nicklas Berglin

Digitalisering och IT

nicklas.berglin@drivinnovation.se

070-3269978

Driv Innovation AB

drivinnovation.se

1. Beskriv vilket eller vilka hållbarhetsperspektiv du bidrar med i din rådgivning
Social hållbarhet, ekologisk hållbarhet och ekonomisk hållbarhet. Jobbar väldigt fokuserat mot Agenda 2030 när jag analyserar lösningar.

2. Vilken spetskompetens har du?
Verksamhetsutveckling genom Digitalisering i Microsoft 365, utveckling av användning av affärssystem, fokus tillverkande industri.

3. Vilken typ av frågor kan företagaren bolla med dig?
Verksamhetsutveckling, ISO certifieringar, IT, affärsystemet Monitor ERP, produktionsutveckling och produktutveckling.

4. Vad kan företagaren förvänta sig vid ett möte med dig?
Idespruta med fokus på människa och teknik. Jag älskar att lösa problem av alla sorter.

5. Hur önskar du att företagaren förbereder sig inför mötet med dig?
Skicka en kort sammanfattning av vad som önskas av rådgivningen en stund innan så jag hinner sätta mig in lite i det.

6. Beskriv dina styrkor som rådgivare
Bredd, har testat mycket genom åren, och har bra kontaktnät till det jag inte kan själv. Väldigt bra på att hitta lösningar vare sig det gäller teknik eller människa. Riskanalyser och omvandla riskerna till möjligheter.

Presenteras av:

I samarbete med: