Ove Nesterud

Ove Nesterud

Affärsplan, affärsstrategi och affärsutveckling

ove@xpansion.se

070-5471384

Affärspartner Nesterud AB

www.xpansion.se

1. Beskriv vilket eller vilka hållbarhetsperspektiv du bidrar med i din rådgivning
God hälsa för både ledning och medarbetare är grundprincip. är normkritisk och lyfter gärna frågor om jämlikhet och jämställdhet.
kör elbil själv från mars månad och kan genomföra träffarna digitalt om så önskas.

2. Vilken spetskompetens har du?
Förändringsledning, affärsutveckling, strategiarbete, implemetering av övergripande strategier till medarbearna. Chef, ledarutveckling, coaching och försäljning.

3. Vilken typ av frågor kan företagaren bolla med dig?
Allt som har med deras utmaningar som affärsledning, chefskap, ledarskap och ett engagerat medarbetarskap att göra.

4. Vad kan företagaren förvänta sig vid ett möte med dig?
Ett trevligt möte med dynamiska diskussioner, fokus på handling och resultatskapande åtgärder.

5. Hur önskar du att företagaren förbereder sig inför mötet med dig?
Att vara beredd att öppet och ärligt beskriva situationen i företaget och sig själv som företagare, chef och ledare. såväl svåra och tuffa utmaningar som outalade drömmar och förväntningar.

6. Beskriv dina styrkor som rådgivare
Har arbetat med stora koncerner, ägarledda bolag och enskilda företagare i alla brancher under snart 30 år. Förstår och tolkar behov, skapa driv, handling och resultat. kommunikativ och pedagogisk.

Presenteras av:

I samarbete med: