Pernilla Hellan

Pernilla Hellan

Organisationsutveckling, personalfrågor och attraktivare arbetsgivare

pernilla.hellan@drivinnovation.se

073-0271803

Driv Innovation AB

drivinnovation.se

1. Beskriv vilket eller vilka hållbarhetsperspektiv du bidrar med i din rådgivning
DRIV Innovation har tagit ställning till hur vi kan bidra till ökad hållbarhet med stöd av de globala hållbarhetsmålen. Som utbildare och internrevisor i ISO 14001 har jag alltid de glasögonen på mig.

2. Vilken spetskompetens har du?
Ständiga förbättringar är kärnan i allt jag gör, oavsett om det gäller företag, processer, arbetsgrupper eller individer

3. Vilken typ av frågor kan företagaren bolla med dig?
Vad krävs om vi vill certifiera oss? Hur kan vi effektivisera vår produktion? Hur kan vi förbättra vår kommunikation? Hur kan vi rekrytera "rätt" personer? Vad krävs av mig som arbetsgivare?

4. Vad kan företagaren förvänta sig vid ett möte med dig?
Ett möte med fullt fokus på dina kärnfrågor, men också någon som utmanar genom att ställa frågor som du kanske inte övervägt. Jag möter dig med empati, ärlighet och analys.

5. Hur önskar du att företagaren förbereder sig inför mötet med dig?
Se till att du formulerat tydligt för dig själv vad det är du vill lyfta och ha eventuellt med dig underlag som kan förklara eller illustrera det du menar.

6. Beskriv dina styrkor som rådgivare
Jag skapar en personlig och mänsklig kontakt med största möjliga output för mottagaren. Den jag möter känner sig sedd och förstådd och de råd jag ger är alltid underbyggda av erfarenhet.

Presenteras av:

I samarbete med: