Petra Colleen

Petra Colleen

Organisationsutveckling, personalfrågor och attraktivare arbetsgivare

petra@brandandcultures.com

070-7624049

Brand and Cultures AB

brandandcultures.com

1. Beskriv vilket eller vilka hållbarhetsperspektiv du bidrar med i din rådgivning
Hur företagare kan bidra till ett annat perspektiv på vad framgång är genom ökad mångfald, jämställdhet, inkludering eller miljömässig samt påvisa hur hållbarhet kan stärka företagets konkurrenskraft på lång sikt.

2. Vilken spetskompetens har du?
Petras specialitet är att jobba med strategier för tillväxt som ökar försäljningen och främjar operativ effektivitet.

3. Vilken typ av frågor kan företagaren bolla med dig?
Alla frågor som rör hållbar tillväxt och förändring inom organisationsutveckling. När tillväxten uteblir och när förväntningarna kan vara svåra att leva upp till - både internt och externt - vänder sig ledare till oss.

4. Vad kan företagaren förvänta sig vid ett möte med dig?
Nya insikter och inspiration inom organisationsutveckling, personalfrågor och attraktiv arbetsgivare men även konkreta metoder handlingsplaner och aktiviteter.

5. Hur önskar du att företagaren förbereder sig inför mötet med dig?
Det behövs ingen förberedelse mer än att fundera på vad ni har för utmaning och vad ni vill ha coachning inom. Samt papper och penna.

6. Beskriv dina styrkor som rådgivare
Kunnig, klok, exekutiv, konkret, lyssnande, resonerande och ödmjuk - har en stor passion för människors utvecklingsförmåga och inneboende kreativitet.

Presenteras av:

I samarbete med: