Ralph Hedman

Ralph Hedman

Ekonomi, juridik och offentlig upphandling

hedmanralph@gmail.com

070-6008756

Ralph Hedman Ekonomi

1. Beskriv vilket eller vilka hållbarhetsperspektiv du bidrar med i din rådgivning
Allt sker hemifrån med minsta möjliga transporter.

2. Vilken spetskompetens har du?
Start, drift o avveckling av samtliga bolagsdriftsformer.

3. Vilken typ av frågor kan företagaren bolla med dig?
Allt som har med företagande att göra - med betoning på ekonomi.

4. Vad kan företagaren förvänta sig vid ett möte med dig?
Lyssnar, analyserar och ger hadfasta rekommendationer/ideér.

5. Hur önskar du att företagaren förbereder sig inför mötet med dig?
Uppdaterad affärsplan/affärsidé samt uppdaterad bokföring.

6. Beskriv dina styrkor som rådgivare
Inlyssnande och vill ge raka/tydliga besked men kräver också motprestation från företagaren ifråga.

Presenteras av:

I samarbete med: