Sofia Jonsson

Sofia Jonsson

Organisationsutveckling, personalfrågor och attraktivare arbetsgivare

info@motstandskraft.se

070-6470220

Sofia Jonsson

www.motstandskraft.se

1. Beskriv vilket eller vilka hållbarhetsperspektiv du bidrar med i din rådgivning
Social hållbarhet är centralt i arbetsmiljöfrågor. Ekonomisk hållbarhet är en kärna i organisationsutvecklinggenerellt. De nationella miljömålen, och ekologisk hållbarhet, kan vi koppla till era varor och/eller tjänster.

2. Vilken spetskompetens har du?
Systematiskt kvalitetsarbete. Organisatorisk och social arbetsmiljö. Kontinuitetshantering på strategisk nivå.
Riskhantering. Krisberedskap. Krisstöd och konflikthantering i personalgrupp.

3. Vilken typ av frågor kan företagaren bolla med dig?
Hur kan vi skapa ordning och reda i vår verksamhet?
Hur kan företaget jobba smartare?
Hur kan personalen känna sig sedd och förlita sig på att vi löser små som stora problem på kort och lång sikt?

4. Vad kan företagaren förvänta sig vid ett möte med dig?
Förvänta er en positiv upplevelse i mötet med mig. Det blir professionellt, pedagogiskt och personligt. Ni kommer landa i större tydlighet och veta vad nästa steg är för ert företag att utveckla det vidare i önskad riktning.

5. Hur önskar du att företagaren förbereder sig inför mötet med dig?
Fundera gärna på nuvarande situation och det önskade läget som ni önskar nå, oavsett om det handlar om organisationen som helhet eller sakfrågor.

6. Beskriv dina styrkor som rådgivare
Jag är lyhörd, engagerad och har ett systematiskt och analytiskt tänk. Min rådgivning är alltid pedagogisk. Min ambition är att ni ska känna er sedda och få en större förståelse för era behov samtidigt som vi hittar konkreta lösningar och tips.

Presenteras av:

I samarbete med: