Susanne Persson

Susanne Persson

Organisationsutveckling, personalfrågor och attraktivare arbetsgivare

susanne.persson@eqly.se

070-3494959

EQLY

www.eqly.se

1. Beskriv vilket eller vilka hållbarhetsperspektiv du bidrar med i din rådgivning
jämställdhet, arbetsrätt, organisationsutveckling, personalfrågor och attraktiv arbetsgivare.

2. Vilken spetskompetens har du?
Arbetsrätt, genusvetenskap, chef/ledarskap, utvecklingsfrågor både ang organisation och individ, normkritik, målstyrning projekt/processledning. Psykosocialarbetsmiljö och stressrelaterad ohälsa.

3. Vilken typ av frågor kan företagaren bolla med dig?
Om de följer lagar, hur de skapar ett starkt team, målstyrning, hur de driver förändringar. Hur de skapar ökad inkludering och minskar ohälsa för bättre resultat.

4. Vad kan företagaren förvänta sig vid ett möte med dig?
Lättsamma samtal som utgår från där hen befinner sig och vart hen vill ta sig med sitt företagande med mycket reflektioner och konkreta tips från verkliga livet och/eller utifrån vad lagen säger.

5. Hur önskar du att företagaren förbereder sig inför mötet med dig?
Gärna en tanke om vad hen vill med sitt företag. Vet vi målet går det att uppnå! Alltid! Är bilden otydlig reder vi ut det tillsammans och sätter ett mål och skapar gemensamt vägen dit.

6. Beskriv dina styrkor som rådgivare
Jag har otroligt lätt för att se strategier och skapa vägar för att uppnå satta mål. Samtidigt, eftersom jag är genusveteare, ser jag också lätt vilka som är i centrum och vilka som hamnar i periferien. Jag arbetar alltså utifrån ett normkritiskt perspektiv där exkludering alltid motverkas och belyses vilket ger bättre vinst och ökad hållbarhet för organisationen. Jag är dessutom är juridiskt kunnig och vet vad lagen verkligen kräver samt utgår alltid från målstyrning och avstämningar inom densamma.

Presenteras av:

I samarbete med: