Sven Vikberg

Sven Vikberg

Organisationsutveckling, personalfrågor och attraktivare arbetsgivare

sven@payoff.se

0761-341503

Payoff AB

www.payoff.se

1. Beskriv vilket eller vilka hållbarhetsperspektiv du bidrar med i din rådgivning
Socialt, ekonomiskt och ekologiskt. Hållbarhet är en strategisk fråga som måste genomsyra all verksamhet i ett företag som vill bli framgångsrikt. Hur bidrar ditt företag till ett hållbart samhälle?

2. Vilken spetskompetens har du?
Företagssutveckling, utvärdering av resultat, effekter samt ett samhällsekonomiskt perspektiv för att synliggöra nyttan av ur ett individ- eller organisationsperspektiv. Certifierad i personlighetstester.

3. Vilken typ av frågor kan företagaren bolla med dig?
Främst strategiska, organisation, personal, affärsidé, mål, resultat och långsiktiga aktieplaceringar för att stärka finanserna. Företagens samverkan och nätverkande. Har eget AB idag.

4. Vad kan företagaren förvänta sig vid ett möte med dig?
Ett öppet men frågvist sinne med fokus på vilka strategiska utmaningar som företagaren står inför och vill bolla upp. Vad är viktigast på kort sikt och i det längre perspektivet?

5. Hur önskar du att företagaren förbereder sig inför mötet med dig?
Väl… Kort presentation av verksamheten och dess resultat. Vision, affärsidé, mål och resultat. Framgångsfaktorer. Vilken typ av utmaningar företaget står inför gärna med fokus m.h.t. vår kompetens, se även Jonas Huldt.

6. Beskriv dina styrkor som rådgivare
Min erfarenhet av ledarskap i både företag och offentlig verksamhet ger en bra grund för förståelse och möjligheter att sätta mig in i ett företags situation och utmaning. Fokuserar på resultat, effekter och hållbarhet.

Presenteras av:

I samarbete med: