Timbankskompassen

Vad behöver du och ditt företag hjälp med?
Testa Timbankskompassen här!

Timbankskompassen är en digital vägledning inför din rådgivning i Timbanken. Här kan du svara på 10 frågor kring ditt företags behov och få vägledning i val av rådgivningsområde. Du kan göra Timbankskompassen hur många gånger du vill, inget registreras i detta steg.

Testa Timbankskompassen


När du anmält ditt intresse på Timbanken.se får du göra Timbankskompassen igen och då som först registreras dina resultat och blir till vägledning för dig och den konsult du väljer att få rådgivning hos. 
Anmäl dig här.

Om du vill veta mer om resultatet av Timbankskompassen kan du läsa mer om de olika områden under:

Område 1 - Affärsplan, Affärsstrategi och Affärsutveckling
Område 2 - Ekonomi, Avtal och Juridik
Område 3 - Marknad, Sälj, Varumärkesarbete och Offentlig upphandling
Område 4 - Ledning, Organisationsutveckling, HR och Anställningar
Område 5 - Produkt-/tjänsteutveckling och Import/Export

Presenteras av:

I samarbete med: