Emma Alenbrand

Emma Alenbrand

Hållbarhet

emma.alenbrand@kamtech.se

0702-69 51 27

www.kamtech.se
 1. Vad kan du hjälpa till med?
  Hjälp med att koppla hållbarhetsmålen till er verksamhet, genom att överblicka er verksamhet och redan befintliga rutiner och strukturer. Målet är att väcka nya idéer, få er att se nya möjligheter och till sist skapa nya delmål som bidrar till hållbarhetsmålen.
  Praktiska exempel på det kan vara:
  • Nulägesanalys
  • Påbörja en hållbarhetsstrategi för er att utveckla - Vilka områden gör ni bra och vilka kan göras bättre?
  • Grön resplan - Hur man motiverar andra fossilfria färdsätt i anslutning till arbetsplatsen.
  • Samla värden som berikar er samt djur och natur i anslutning till arbetsplatsen.
  • Fånga upp och utvärdera sociala hållbarhetsaspekter så som till exempel jämställdhet eller trygghet.

 2. Vilka är dina styrkor?
  Ett väldigt stort engagemang och en tro på att allt går att göra bättre. Att se helheten är lika viktigt som att förstå detaljer. Att stöta på problem eller våga ifrågasätta uppmuntrar till att hitta nya lösningar.
  Jag har stort intresse i den sociala hållbarheten men inte utan att det går att sätta i sammanhang med både de miljömässiga och ekonomiska bitarna. Jag håller mig ajour i samhällsdebatten som pågår och gillar att vrida och vända på olika dilemman. Inte bara ett sätt behöver vara rätt sätt.

 3. Vad motiverar dig?
  Att framtida uppdrag genom Timbanken kan ge oss nya insikter och ny erfarenhet utifrån möten som annars kanske inte annars ägt rum. Att det dessutom handlar om företagsamhet som är lokalt förankrad, precis som vi, ser jag som något positivt då vi redan har något gemensamt i siktet - att det börjar med oss här!

 4. Vad kan en företagare förvänta sig vid ett möte med dig?
  Ett varmt mottagande med härlig energi! Förhoppningsvis ger det lite skaparglädje att börja arbeta med hållbarhet på nya sätt.

 5. Vad är viktigt att tänka på som affärsrådgivare?
  Att lyssna in, ställa frågor och öppna upp för ett gott samtalsklimat som främjar bra diskussioner.

 6. Kan du erbjuda digitala möten t.ex. via Skype?
  Ja.

Presenteras av:

 

I samarbete med:

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •