Pär Landin

Pär Landin

Affärsidé och affärsplan

Ledning och organisationsutveckling

advisor@ilsmanagement.se

070-920 74 76

ILS Management Sweden AB

www.ilsmanagement.se

Pär hjälper kunder att praktiskt genomföra förändringsarbete och hantera risker i verksamheten. Utifrån en uppdaterad affärsplan följa målen och använda tillämpliga mätvärden för att säkerställa lång och kortsiktiga förändringar. Vi jobbar med att omvandla affärsplanen från 5 årsplan ned till månadsplan. Med en officersexamen i grunden har Pär drivit företag sedan 1997 i både upp och nedgång. Genom att identifiera Utmaningarna lär vi oss att hantera dem innan de hunnit blivit ett problem.  

 

Pär stöttar i arbete med mål, strategi, affärsplan, organisation och ledarskap. Konkret kan erbjudandet via Timbanken sammanfattas i följande alternativ:

 • Utvärdering av verksamhetens olika delar och ge konkreta förbättringsförslag (3-4 mötestillfällen). 
 • Workshop/Coachning inom Gruppdynamik & Ledarskap (förberedeler + ett mötestillfälle).
 • Starthjälp för företag som vill börja jobba Projektorienterat eller som vill utvärdera specifika projekt (1-5 mötestillfällen beroende på projekt och situation).

Styrkan ligger i erfarenheten av ett antal olika organisationer, projekt och affärsnätverk. Nya ögon på utmaningar gör ofta att oväntade lösningar kan hittas. Vi är två rådgivare i Timbanken som ofta jobbar tillsammans, vilket har visat sig ge stora möjligheter att få flera perspektiv och flexibilitet.

Presenteras av:

 

I samarbete med:

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •