Patrick Andersson

Patrick Andersson

Affärsidé och affärsplan

Ekonomi, avtal och Juridik

patrick.andersson@impec.se

070- 585 65 75

Impec AB

www.impec.se
 1. Vad kan du hjälpa till med? 
  Jag har arbetat med att sätta mig in i Corona-pandemins påverkan på vårt samhälle i stort och företagen specifikt. Mitt mål är att skaffa mig en bra överblick över de möjligheter man har som egen företagare, både för egen del men också så att jag kan hjälpa mina kunder så att bolaget kommer ur denna pandemi på bästa sätt. Jag arbetar redan löpande med ansökningar, avtal om permitteringar och hantering av de olika föreslagna åtgärderna i rapportering och i bokföring.

  Jag har erfarenhet som ekonomichef och controller i medelstora koncerner, där jag har arbetat med att följa upp hela eller delar av verksamheten. Löpande bokföring, bokslut, årsbokslut, deklarationer, likviditet, prognos och budget har ingått som en del i mitt arbete väldigt länge. Har även arbetat med att strukturera upp hur företaget arbetar både med affärsplan, affärsstrategi och utveckling. Arbetat med att leda och stötta personalen (främst inom ekonomi). Upphandling av bank, revisorer, affärssystem, försäkringar, bilar, it och tele, vilket bidrag till god erfarenhet av upphandlingar och avtalsfrågor.

  Jag har jobbat med verksamheter inom väldigt många branscher, både tjänster-, försäljning- och tillverkningsbranscher. Har varit med om ca 20 företagsförvärv samt ett par försäljningar av bolag. Starta upp bolag både i Sverige men även utomlands. Policyfrågor, valutahantering, GDPR är andra saker som jag har arbetat med. Till sist så har jag ett väldigt bra nätverk så om jag inte kan hjälpa entreprenören med allt själv så kan jag med största säkerhet lösa det på annat sätt.

 2. Vilka är dina styrkor?

  Jag har mycket bra analytisk förmåga, tittar både på helheten av bolaget, men kan gå ner och titta på detaljer i bolaget.

 3. Vad motiverar dig?
  Jag har sedan jag börjat arbeta varit intresserad av hur företag drivs och hur de utvecklas. Detta intresse har blivit mitt arbete och jag tycker det är väldigt stimulerande att tillsammans med ägare/styrelse/ledningsgrupp får vara med att utveckla verksamheter.

 4. Vad kan en företagare förvänta sig vid ett möte med dig?
  Att jag kommer förberedd och att mitt mål att hjälpa företaget att nå sina mål med mötet. Jag kommer ge bolaget de rekommendationer/svar som jag anser är de bästa för bolaget.

 5. Vad är viktigt att tänka på som affärsrådgivare?
  Att hjälpa entreprenören på bästa sätt.

 6. Kan du erbjuda digitala möten t.ex. via Skype?
  Jag kan vara med på både Skype och Teams.

Presenteras av:

 

I samarbete med:

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •