Per Jonsson

Per Jonsson

Ledning och organisationsutveckling

advisor@ilsmanagement.se

070- 682 74 70

ILS Management Sweden AB

www.ilsmanagement.se

1. Vad kan du hjälpa till med?
ILS Management Sweden har två rådgivare engagerade i Timbanken och erbjuder följande tjänster:
- Utvärdering av verksamhetens olika delar och ge konkreta förbättringsförslag. 
- Starthjälp för företag som vill börja jobba Projektorienterat eller som vill utvärdera specifika projekt
- Workshop/Coachning inom Gruppdynamik & Ledarskap

Ett enkelt men bra verktyg är ”Business Model Canvas”, som är ett tidseffektivt alternativ till den klassiska affärsplanen. Vi arbetar även med vedertagen metodik för utvärdering och effektivisering av Organisationer, Projekt och Underhåll samt modeller för ledarskap och gruppdynamik.

2. Vilka är dina styrkor?
Organisation, ledarskap, och strategi är vår specialitet.

Styrkan ligger i erfarenheten av ett antal olika organisationer, projekt och affärsnätverk kombinerat med väl beprövade metoder och nyutvecklade digitala verktyg. ILS Management Sweden har två rådgivare i Timbanken, vilket har visat sig ge stora möjligheter att få flera perspektiv och flexibilitet. I vissa mer komplexa fall arbetar vi även två rådgivare med samma kund.

ILS Management Sweden strävar alltid efter en tydlig koppling till mål, strategi och affärsplan, vilket brukar löna sig särskilt på lång sikt.

3. Vad motiverar dig?
Vi vill göra skillnad! Att gå från att ständiga brandsläckningar till att ha tydliga mål och att tydligt jobba mot dessa även i vardagliga beslut kan ge enorm skillnad både för lönsamheten och för individens arbetssituation. Vi är engagerade i Timbanken för att få kontakt med företag där vi kan göra skillnad.

4. Vad kan en företagare förvänta sig vid ett möte med dig?
Snabba och konstruktiva insatser där vi bidrar efter bästa förmåga. Vi har erfarenhet av eget företagande, arbete med stora och små organisationer samt många olika projekt, händelser och situationer. Men också att vi tidigt hänvisar företagaren vidare om frågeställningarna ligger utanför vårt kompetensområde.

Vi förväntar oss också att företagaren har viljan att åstadkomma något och är öppen för nya idéer och metoder för att lösa problem och så sikt nå sina långsiktiga mål.

5. Vad är viktigt att tänka på som affärsrådgivare?
Som rådgivare är vi nyfikna, ser vi saker från ett annat perspektiv och är ärliga med vad vi ser. Vi vill företaget och företagarens bästa.

6. Kan du erbjuda digitala möten t.ex. via Skype?
Ja, vi kan hantera möten via Skype, Zoom eller Teams. Vi jobbar även med ett egenutvecklat digitalt frågeformulär om det bedöms gynna slutresultatet.

Vi har två rådgivare i timbanken, med delvis liknande kunskaper men var och en också med sin egen spetskompetens. Kontakta oss så föreslår vi ett upplägg med rådgivning utifrån din situation. Ange gärna bransch, utmaningar och om det är något specifikt du vill ha hjälp med.

Presenteras av:

 

I samarbete med:

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •