Inger Lundin

Inger Lundin

Marknad och sälj

Ledning och organisationsutveckling

inger@ingerlundin.se

070- 691 33 05

Inger Lundin Text och Idé AB

ingerlundin.se
 1. Vad kan du hjälpa till med?
  Kris eller inte – allt som har med kommunikation att göra. Jag kan ge stöd i hur man presenterar sitt företag och sin idé på bästa sätt och får det att bli intressant och attraktivt för kunden. Jag kan visa och ge tips om hur man kan jobba med sin målgrupp och sitt budskap – på webbsidor, i sociala medier, i tryck och över allt annars – inte minst nu när ingenting riktigt längre är sig likt. Min erfarenhet av och kunskap i att jobba med digitala kurser och tjänster kan vara till hjälp.

  Jag ger också gärna stöd och coachning i olika slags ledningsfrågor. Det kan handla om personal, alternativa beslut eller förhållningssätt. Attityd och perspektiv hänger tätt ihop med förmågan att kommunicera, är min erfarenhet.

 2. Vilka är dina styrkor?
  Under nästan hela mitt yrkesliv har jag jobbat med att presentera idéer och produkter, berätta historier och att slipa på texter så att de blir sina bästa jag. Jag har dessutom lång erfarenhet av att leda större och mindre organisationer i både med- och motvind. Även om coronakrisen inte liknar något vi tidigare varit med om, tror jag att mina tidigare erfarenheter av att leda organisationer genom kris kan komma till nytta.

 3. Vad motiverar dig?
  Det är roligt och spännande att vara med när något utvecklas – texter, människor, företag. När jag själv startade eget fick jag också enormt mycket hjälp av människor som ledde mig vidare. Jag vill gärna ge tillbaka lite nu.

 4. Vad kan en företagare förvänta sig vid ett möte med dig?
  En nyfiken och engagerad person som är lösningsfokuserad.

 5. Vad är viktigt att tänka på som affärsrådgivare?
  Det självklara: att lyssna första och tala sedan. Och att försöka sätta sig in i kundens situation så mycket som det bara är möjligt. Och det hörs på namnet att en rådgivare är en som ger råd – inte en som bestämmer.

 6. Kan du erbjuda digitala möten t.ex. via Skype?
  Ja, via Skype, FaceTime, Zoom eller Teams.

Presenteras av:

 

I samarbete med:

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •