Timbankskompassen

Timbankskompassen är en digital vägledning inför din affärsrådgivning i Timbanken. Här kan du svara på 10 frågor kring ditt företags behov och få vägledning i val av rådgivningsområde. Du kan göra Timbankskompassen hur många gånger du vill, inget registreras i detta steg.

Testa Timbankskompassen

 
Om du vill veta mer om resultatet av Timbankskompassen kan du läsa mer om de olika områden under:

Område 1 - Affärsplan, affärsstrategi och affärsutveckling
Område 2 - Ekonomi, avtal och juridik
Område 3 - Marknad, sälj, sociala medier och varumärkesarbete
Område 4 - Digitalisering och IT
Område 5 - Ledning, organisationsutveckling och HR
Område 6 - Hållbarhet

Presenteras av:

 

I samarbete med:

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •