Timbankskompassen

Timbankskompassen ger dig en digital vägledning inför din affärsrådgivning i Timbanken. Genom att svara på 10 enkla frågor kring ditt företags behov, kan du få vägledning i val av rådgivningsområde. Du kan göra Timbankskompassen hur många gånger du vill, inget registreras i detta steg.

Testa Timbankskompassen

 
Om du vill veta mer om resultatet av Timbankskompassen kan du läsa mer om de olika områden under:

Område 1 - Affärsplan, affärsstrategi och affärsutveckling
Område 2 - Ekonomi, upphandling och juridik
Område 3 - Sociala medier, sälj, marknad och varumärkesarbete
Område 4 - Digitalisering, öppna/big data och IT
Område 5 - Ledning, organisationsutveckling och HR

Presenteras av:

 

I samarbete med:

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •