Jonas Löfberg

Jonas Löfberg

Affärsidé och affärsplan

Marknad och sälj

jonas.lofberg@eyraeducation.se

073- 152 02 25

Eyra Education AB

www.eyraeducation.se

 

 1. Vad kan du hjälpa till med?
  Stötta företag som vill utvecklas kring hur de kan och bör agera för att nå sina mål, med kvalitetsledning, affärsmodellering och målstyrning. Jag kan vidare bistå med olika frågor inom kommunikation och sälj, hur företaget kan bli mer lönsamt och kan utvecklas kring effektivitet. Bra på att sätta mig i ”kundens stol”, och att hjälpa företag att se sina styrkor och sin potential.

 2. Vad är Dina styrkor?
  Kunnande, flexibilitet och stort engagemang. Har erfarenhet av att driva och utveckla verksamheter. Jag har kunskap och insikter som kommer väl till nytta när det gäller de delar som krävs för att skapa företag, organisera och leda dem framåt. Är bra på att hitta tydlighet och riktning kring vad som måste göras och kommuniceras för att skapa en lönsam verksamhet.

 3. Vad driver Dig?
  Att se människor och företag växa. Att vara med och bidra med kunskap för utveckling och lönsamhet.

 4. Vad ser Du som viktiga framgångsfaktorer?
  Driv och engagemang, tydlighet och riktning samt god kommunikation. Sätta upp och jobba utifrån mål som skapar lönsamhet. Att vara skicklig i sin kommunikation kring vad man gör, varför man gör det och hur det ska göras. Samt att skapa attraktivitet (varumärke och erbjudanden) som når rätt kundgrupp.

 5. Vad är viktigt att tänka på som rådgivare/konsult?
  Att alltid jobba för kundens bästa. Att lyssna och ha förmåga att anpassa rådgivningen utifrån uppdragsgivarens specifika behov, situation och förutsättningar. Ha ett coachande förhållningssätt, lyssna in och ge bra och lönsamma råd samt att tillsammans sätta upp mål och strategi för rådgivningen.

 6. Kan du erbjuda digitala möten t.ex. via Skype?
  Ja

Presenteras av:

 

I samarbete med:

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •