Andreas Richter

Andreas Richter

Digitalisering och IT

andreas@virtuelldesign.se

0736-601002

Virtuell Design AB

www.virtuelldesign.se

1. Beskriv vilket eller vilka hållbarhetsperspektiv du bidrar med i din rådgivning
Digitalisering bidrar till mindre resor som minskar koldioxid och snabbare processer som minskar energianvändning samt inom vår nich bättre ergonomi som är hållbarhet för personal.

2. Vilken spetskompetens har du?
Digitala tvillingar, Augmented Reality (AR) och Virtuell träning VR.

3. Vilken typ av frågor kan företagaren bolla med dig?
Hur de kan applicera Digitalisering inom ovan segment och om det är lämpligt för deras frågeställningar.

4. Vad kan företagaren förvänta sig vid ett möte med dig?
Råd och rekommendationer om det är lämpligt att gå vidare för dem, baserat på 20+ års erfarenhet och kundprojekt inom olika brancher. Och förslag på vilka lämpliga alterativ som finns.

5. Hur önskar du att företagaren förbereder sig inför mötet med dig?
vad har de för problem, vilka pengar finns att tjäna (dvs vad får digitalisering kosta).

6. Beskriv dina styrkor som rådgivare
Lång erfarenhet att hitta lösningar inom mitt område.
Kan förstå både ingenjörens sida och marknadsavdelningens nomenklatur.
Kan dra paralleller från många olika brancher av tidigare genomförda projekt och omvärldsanalys.

Presenteras av:

I samarbete med: