Anna Johansson

Anna Johansson

Organisationsutveckling, personalfrågor och attraktivare arbetsgivare

kontakt@nyamedarbetare.se

073-6467801

Amphinorth AB

nyamedarbetare.se

1. Beskriv vilket eller vilka hållbarhetsperspektiv du bidrar med i din rådgivning
Sett till de globala målen bridrar jag framförallt genom mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt.
Hållbara arbetsplatser säkerställer kompetensförsörjningen nu och på sikt.

2. Vilken spetskompetens har du?
Jag hjälper till att skapa Jämtlands bästa arbetsplats.
Med min unika blandning av kompetens inom både HR och marknadsföring hjälper jag er med Employer branding/ ert arbetsgivarvarumärke.

3. Vilken typ av frågor kan företagaren bolla med dig?
Projektledning samt konkreta insatser inom hälsofrämjande arbetsplatser där förutsättning för prestation ges.
Marknadsföringsinsatser för att stärka ert arbetsgivarvarumärke.
Skapa en process för spontanansökningar.

4. Vad kan företagaren förvänta sig vid ett möte med dig?
Allt jag gör bygger på:
Respekt
Ödmjukhet
Handlingskraft

Du kan förvänta dig stor närvaro i mötet, du kommer snabbt känna tillit till mig och i slutet är du nöjd över en tydlig plan och strategi framåt.

5. Hur önskar du att företagaren förbereder sig inför mötet med dig?
Effektivitet handlar om att välja ut rätt punkter och därefter utföra dessa punkter rätt.
Ju tydligare målsättning du har med vårt möte desto snabbare kommer vi framåt.
En promenad för att rikta fokus är också bra.

6. Beskriv dina styrkor som rådgivare
- Stor förmåga att bena ner komplexa frågor och göra dem greppbara
- Rak och ärlig
- Vågar utmana
- Utgår från forskning
- Trevlig ;)

Presenteras av:

I samarbete med: