Camilla O Billdé

Camilla O Billdé

Ekonomi, juridik och offentlig upphandling

kontakt@godatjanster.se

070-5093399

Goda tjänster i Östersund AB

www.godatjanster.se

1. Beskriv vilket eller vilka hållbarhetsperspektiv du bidrar med i din rådgivning
Övergripande arbete för ett hållbart lönsamt företagade genom hållbar ekonomi och miljö. Övervägande del digitalt arbete som spar på miljön. Även digitala möten, men för de sociala värden träffas jag gärna i möten.

2. Vilken spetskompetens har du?
Min spetskompetens är företagets ekonomi, bokföring och redovisning i små och medelstora företag.

3. Vilken typ av frågor kan företagaren bolla med dig?
Företagsekonomiska frågor, frågor om bokföring, budgetering och uppföjning. Frågor om att skapa bra rutiner för sitt företagande och ekonomi. Frågor om att komma igång med ett företag, frågor om att utveckla sitt företag.

4. Vad kan företagaren förvänta sig vid ett möte med dig?
Ett seriöst bemötande för att hjälpa företagaren med det jag kan hjälpa till med. Även att kunna hänvisa till annan expertis om behovet är ett annat än der jag kan erbjuda.

5. Hur önskar du att företagaren förbereder sig inför mötet med dig?
Att försöka förbereda de frågor som företagaren vill ha hjälp med så gott det går för att få så mycket ut av tiden som möjligt.

6. Beskriv dina styrkor som rådgivare
Jag är en god lyssnare och jag är flexibel och engagerad i vad företagaren har behov av. Jag är bra på att bygga bra relationer och finnas tillhands när hjälp behövs.

Presenteras av:

I samarbete med: