Håkan Lundqvist

Håkan Lundqvist

Marknadsföring och sälj

hakan.lundqvist@lhlkommunikation.se

070-3611101

LHL kommunikation AB

www.lhlkommunikation.se

1. Beskriv vilket eller vilka hållbarhetsperspektiv du bidrar med i din rådgivning
Inkluderande syn.
Må bra på jobbet och i livet.
Tillväxt som främjar kollektivet.
Väljer fossilfria fordon, hållbara resor, återbruk.

2. Vilken spetskompetens har du?
Kommunikationsplanering. Strategier. Moderator. Lösningsfokus.
Att sälja in och se ett företags egna nyheter i media.
Medieträning inför möte med journalister. Varumärkesbyggande via budskap i olika former, ljud, film, text.

3. Vilken typ av frågor kan företagaren bolla med dig?
Hur den ska nå ut i media. Vad den kan kommunicera själv i egna kanaler och sprida för att befästa sitt varumärke och företagets egna storys. planerad kommunikation, kriskommunikation

4. Vad kan företagaren förvänta sig vid ett möte med dig?
Att tillsammans coacha fram en lösning på ett problem. Stöd och råd vid mediekontakter och företagets kommunikation. Tillit och kompetens.

5. Hur önskar du att företagaren förbereder sig inför mötet med dig?
Att den avsatt tiden. Att den har mål. Att den har en tydlig agenda. Att jag har korrekt info.

6. Beskriv dina styrkor som rådgivare
Styrka i att coacha fram lösningar via samtalet. Utbildad i ledarskap och coachande förhållningssätt. Har kompetens inom ett område som jag tillskansat mig efter mer än 25 år inom Journalistik, ledarskap och kommunikation.

Presenteras av:

I samarbete med: