Henrik Lundqvist

Henrik Lundqvist

Marknadsföring och sälj

helu.lund@gmail.com

072-2069095

Always 4Ryou

www.always-4r-you.webnode.se

1. Beskriv vilket eller vilka hållbarhetsperspektiv du bidrar med i din rådgivning
Säkert, tidlöst.

2. Vilken spetskompetens har du?
Coaching för att kunden ska lyckas fullständigt.

3. Vilken typ av frågor kan företagaren bolla med dig?
Universala frågor gällande marknadsföring och sälj.

4. Vad kan företagaren förvänta sig vid ett möte med dig?
Enkla möten med djupa givande samtal rörande vad kunden är ute efter.

5. Hur önskar du att företagaren förbereder sig inför mötet med dig?
Närvarande och engagerad.

6. Beskriv dina styrkor som rådgivare
Lyssnande frågvis och lösningsorienterad.

Presenteras av:

I samarbete med: