Johan Wilhelmsson

Johan Wilhelmsson

Marknadsföring och sälj

wilhelmsson.web@gmail.com

076-7763675

Wilhelmsson Web&Media

www.johanwilhelmsson.com

1. Beskriv vilket eller vilka hållbarhetsperspektiv du bidrar med i din rådgivning
Att hjälpa företag att få en grafisk identitet som man kan bygga sin marknadsföring och sitt varumärke på över tid. Även visa och lära ut hur man med enkla medel själv kan ändra sin hemsida.

2. Vilken spetskompetens har du?
Att med digital design, foto och grafisk design visuellt visa upp ditt företag på bästa sätt. Både på webben och i tryck.

3. Vilken typ av frågor kan företagaren bolla med dig?
Allt ifrån frågor om trycksaker till hur man bäst kan ändra eller göra sin hemsida/grafiska profil för att bättre nå ut till kund.

4. Vad kan företagaren förvänta sig vid ett möte med dig?
Att jag är tillmötesgående, nyfiken och lösningsorienterad på dom utmaningar eller funderingar som personen eller företaget i fråga står inför.

5. Hur önskar du att företagaren förbereder sig inför mötet med dig?
Det blir offta bäst möte om företaget i fråga har tänkt igeom en ide om hur dom vill att deras projekt ska bli. Med en plan på hur slutprodukten ska vara eller se ut kan jag hjälpa till och förverkliga visionen.

6. Beskriv dina styrkor som rådgivare
Att kunna lyssna och förstå kundens vision, och sen metodiskt förklara och visa hur man tar stegen för att komma dit.

Presenteras av:

I samarbete med: