Mats Mattiasson

Mats Mattiasson

Ekonomi, juridik och offentlig upphandling

mattiasson.mats@gmail.com

070-5503800

Firma Mats Mattiasson

1. Beskriv vilket eller vilka hållbarhetsperspektiv du bidrar med i din rådgivning
Minska på resandet, färre besök, jobba digitalt och via Teams

2. Vilken spetskompetens har du?
Redovisningsupplägg, ekonomistyrning, affärsrådgivning företrädesvis bollplank, finansieringsfrågor, försäkring företag och person. Även duktig på skatter bolag och person.

3. Vilken typ av frågor kan företagaren bolla med dig?
De flesta kring företagande.

4. Vad kan företagaren förvänta sig vid ett möte med dig?
En lättsam, mänsklig och kunnig konsult brukar mina kunder säga

5. Hur önskar du att företagaren förbereder sig inför mötet med dig?
Räcker nog att veta vad man vill prata om.

6. Beskriv dina styrkor som rådgivare
40 års erfarenhet av företagare.

Presenteras av:

I samarbete med: