Michael Andersson

Michael Andersson

Digitalisering och IT

repend.verksamhetskonsult@gmail.com

0730-244828

Repend Verksamhetskonsult

repend.wordpress.com

1. Beskriv vilket eller vilka hållbarhetsperspektiv du bidrar med i din rådgivning
Hållbarhet anses vara en strategisk tillgång som utgår ifrån affärens möjligheter. Dvs hållbarhet skall vara en naturlig del i erbjudandet, produktion och leverans till slutkund.

2. Vilken spetskompetens har du?
Verksamhetsutveckling med stöd av affärsmodellering, processutveckling och digitalisering.

3. Vilken typ av frågor kan företagaren bolla med dig?
Modellering av affärsplanering, scenarioplanering, etablering och vidareutveckling av affärsprocesser. Digitalisering som möjjliggör automation, kostnadsbesparingar.

4. Vad kan företagaren förvänta sig vid ett möte med dig?
Ett stöd som inspirerar med hjälp av fakta, erfarenhet och goda exempel.

5. Hur önskar du att företagaren förbereder sig inför mötet med dig?
Funderar igenom sin siutation, utmaningar och är behjälplig att visa underlag som möjjliggör en realistik syn på utmaningar och möjligheter.

6. Beskriv dina styrkor som rådgivare
Erfaren, har rapporterat åt CEO, CFO och CTO på Ericsson AB.
Kompetent, har arbetat i konsultroller internt och externt i mer än 20 år.
Relevant, har förutom praktik även utvecklat min kompetens med teori.

Presenteras av:

I samarbete med: