Simon Oest

Simon Oest

Affärsplan, affärsstrategi och affärsutveckling

info@ptino.se

070-3090638

Ptino AB

ptino.se

1. Beskriv vilket eller vilka hållbarhetsperspektiv du bidrar med i din rådgivning
Jag arbetar mycket med hållbarhet inom främst cirkulär ekonomi och symbios samt att jag förutom driver ett företag som baseras på cirkulär ekonomi så är jag med i olika forum där vi stödjer den cirkulära utvecklingen i länet. Tillsammans med en kollega har jag även haft träffar ihop med IUC Z-group om hållbarhet. Jag har även kontinuerliga avstämningar med Rework Åre, som är ett projekt om social hållbarhet. Jag gjorde även precis klart med finansiering av ett projekt med Åre kommuns arbetsmarknadsenhet där vi skall titta på hållbarhet från tre perspektiv, dvs ekonomiskt, ekologisk och social hållbarhet.

2. Vilken spetskompetens har du?
Cirkulär ekonomi, digitalisering.

3. Vilken typ av frågor kan företagaren bolla med dig?
Jag kan hantera allt från specifika frågor till övergripande strategier, både vad det gäller hållbarhet och digitalisering men även en hel del andra områden.

4. Vad kan företagaren förvänta sig vid ett möte med dig?
När ni möter mig så kan i förvänta er en resurs med mycket erfarenhet från många områden där jag snabbt kommer in i era behov och därmed kan komma med konkreta åtgärder eller förslag på aktiviteter som verkligen gör skillnad.

5. Hur önskar du att företagaren förbereder sig inför mötet med dig?
Jag förväntar mig att ni har problemformulering relativt klar och att ni har funderat på varför, så kan jag hjälpa till med hur vi löser era utmaningar och ambitioner.

6. Beskriv dina styrkor som rådgivare
Jag har en bred förståelse för många aspekter och är en bra lyssnare som sätter mig in i era behov samtidigt som jag hela tiden utmanar med ”jobbiga” frågor men kommer även med konkreta exempel att gå vidare med.

Presenteras av:

I samarbete med: